∞ Matematické symboly | α β ∑ řecké dopisy | ⁽¹²³⁾ Symboly dolního / horního indexu | ½ ⅓ ¼ Zlomkové symboly
Klikněte na ikonu pro kopírování do schránky ▼
±×÷αβγδεμφπσθ°¬ρ¦!𝔸[]
Prozkoumejte komplexní sbírku matematických symbolů na naší stránce „Matematické symboly“. Ať už hledáte základní operátory jako sčítání a odčítání, symboly teorie množin nebo složitější zápisy používané v kalkulu a pokročilé algebře, máme pro vás vše. Jednoduše zkopírujte a vložte požadovaný symbol do svých rovnic nebo dokumentů. Každý symbol je také dodáván se stručným vysvětlením, které vám pomůže pochopit jeho význam a použití.
Symbol textu Význam Copy / Paste
± Znaménko plus minus
× znak násobení (zápis z kartézský součin)
÷ Znak dělení
horizontální elipsa symbol
Symbol menší nebo rovno
Symbol větší nebo rovno
Symbol není roven
Symbol odmocniny
Symbol pro kubický kořen
Symbol čtvrté odmocniny
Symbol sumace
Symbol produktu
Symbol nekonečna
Znak trvalého papíru
α řecké písmeno alfa
β řecké písmeno BETA
γ Řecké písmeno gama
δ Řecké písmeno DELTA
ε řecké písmeno Epsilon
μ řecké písmeno μ
φ řecké písmeno Φ
π řecké písmeno PI
σ Řecké písmeno SIGMA
θ Řecké písmeno THETA
prvek
není prvkem
Symbol integrálu
parciální diferenciál
Delta symbol
Symbol nabla
ikona nabídky hamburger
levá uvozovka
pravá jednoduchá uvozovka
znak unie
symbol průniku
° stupeň (teplota nebo úhel)
Symbol kroužku s násobením
logický symbol 'NEBO'
Logický symbol 'A'
symbol tedy
pravá dvojitá šipka
levá pravá dvojitá šipka
symbol pro všechny
podmnožina nebo rovna
Nadprůměr nebo roven
podmnožina
nadhodnota
ρ Řecké písmeno RHO
šipka doleva doprava
šipka vpravo
¦ zlomený symbol sloupce
Dvojitá čárka (nebo sekundová značka)
čárka (nebo značka minuty)
vzhůru dvě šipky
černý čtverec
symbol šipky nahoru
Logický symbol 'A'
logický symbol 'NEBO'
bílý ukazatel směřující doleva
Znaménko pro promile
Znak na deset tisíc (základní bod)