Symbol parciální derivace

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
δΔ
HTML Význam
∂
∂
U+2202
Symbol parciální derivace
Symbol parciální derivace, označovaný jako ∂, představuje operaci parciální derivace v matematice, která popisuje, jak se funkce mění, když se jedna z jejích proměnných mění a ostatní jsou konstantní.

Co je to symbol parciální derivace?

Symbol parciální derivace, označovaný jako ∂, se používá v matematice k označení operace parciální derivace. Popisuje, jak se funkce mění, když se jedna z jejích proměnných mění, přičemž ostatní proměnné jsou považovány za konstantní.

Uplatnění symbolu parciální derivace v různých oblastech

Symbol parciální derivace (∂) má široké uplatnění:

  • Matematika: Je klíčový při studiu funkcí více proměnných v oboru víceproměnného počtu.
  • Fyzika: Používá se v různých oblastech jako termodynamika a elektromagnetismus k vyjádření rychlosti změny vzhledem k určité proměnné za předpokladu, že ostatní jsou konstantní.
  • Inženýrství: Je důležitý pro řešení problémů souvisejících se systémy, které se mění vzhledem k více proměnným.

Výklad symbolu parciální derivace závisí převážně na kontextu jeho použití, od akademických disciplín až po aplikované vědy.

Jak napsat symbol parciální derivace pomocí klávesových zkratek, Alt kódů a LaTeXu

  • Windows: Pro mnoho fontů a softwarů neexistuje přímý Alt kód. Nicméně, specializovaný software nebo mapy znaků mohou pomoci.
  • Mac: Konkrétní zkratky se mohou lišit. Mohou být potřeba specializovaný software nebo prohlížeč znaků.
  • Linux: Stiskněte klávesy Ctrl + Shift + u, poté zadejte Unicode hexadecimální hodnotu a stiskněte Enter.
  • HTML: Použijte odpovídající numerickou entitu pro symbol parciální derivace.
  • LaTeX: Pro napsání symbolu parciální derivace v LaTeXu použijte příkaz \partial.

Obrázky symbolů

Symbol parciální derivace