Znaménka "protože" a "proto"

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
HTML Význam
∴
∴
U+2234
Znaménko "protože"
Znaménko "protože", označované jako ∴, se používá k označení logického důsledku nebo výsledku z daného tvrzení.
∵
U+2235
Znaménko "proto"
Znaménko "proto", označované jako ∵, se používá ve formálních textech a matematice k vyjádření důvodu nebo příčiny.

Co jsou znaménka "protože" a "proto"?

Znaménko "proto" (∵) se používá k označení důvodu, zatímco znaménko "protože" (∴) naznačuje výsledek nebo závěr vyplývající z předchozího tvrzení.

Příklad použití znamének "protože" a "proto"

V logickém tvrzení by se mohlo říci: "Ven prší ∵ zem je mokrá." a "Zem je mokrá ∴ ven prší."

Rozdíl mezi "protože" a "proto"

Znaménko "proto" se používá k vyjádření důvodu, zatímco znaménko "protože" se používá k označení důsledku nebo výsledku. V logických argumentech "protože" poskytuje předpoklad, zatímco "proto" představuje závěr.

Použití znamének "protože" a "proto"

Znaménka "protože" a "proto" (∵ a ∴) mají různé aplikace:

  • Matematika: Používají se v důkazech a logických argumentech k označení důvodů a závěrů.
  • Formální psaní: Slouží k stručnému vyjádření příčinnosti a výsledků.
  • Filosofie: Objevují se v filozofických argumentech a dedukcích.

Jak napsat znaménka "protože" a "proto" pomocí klávesových zkratek, alt kódů a LaTeXu

  • Windows: Pro "∵" stiskněte klávesu Alt a zadejte na numerické klávesnici číslo 8757. Pro "∴" použijte číslo 8756.
  • Mac: Tyto symboly nemusí mít přímé zkratky. Použijte Zobrazovač znaků nebo vložte z palety symbolů.
  • Linux: Stiskněte klávesy Ctrl + Shift + u, pak zadejte číslo 2235 pro "∴" a stiskněte Enter. Pro "∵" použijte číslo 2234.
  • HTML: Pro "∵" použijte kód ∵ a pro "∴" použijte kód ∴.
  • LaTeX: Pro zapsání znaménka "protože" použijte \because a pro znaménko "proto" použijte \therefore.

Obrázky symbolů

Znaménko "protože"Znaménko "proto"