Symbol unie

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
=
HTML Význam
∪
∪
U+222A
Symbol unie
Symbol unie, značený jako ∪, představuje matematický koncept sjednocení, který je množina obsahující všechny různé prvky ze dvou nebo více množin.

Co je to symbol unie?

Symbol unie, značený symbolem ∪, se používá v teorii množin k označení sjednocení dvou nebo více množin. Unie obsahuje všechny různé prvky ze všech zohledňovaných množin.

Použití symbolu unie v různých oborech

Symbol unie (∪) má využití v několika disciplínách:

  • Matematika: Široce používána v teorii množin, algebře a dalších matematických kontextech.
  • Informatika: Používá se v algoritmech a datových strukturách, jako jsou spojové seznamy a pole.
  • Statistika: Slouží k reprezentaci pravděpodobnosti výskytu jakékoli události z více možných událostí.
  • Inženýrství: Využívá se v teorii systémů a teorii řízení.

Rozdíly mezi sjednocením a průnikem

Zatímco symbol unie (∪) a symbol průniku (∩) se oba používají k kombinaci množin, dělají to různým způsobem. Unie představuje kombinaci všech různých prvků zúčastněných množin, zatímco průnik představuje pouze prvky, které jsou společné všem množinám.

Jak zapsat symbol unie pomocí klávesových zkratek, kódů Alt a LaTeXu

  • Windows: Držte stisknutou klávesu Alt a na numerické klávesnici zadejte 238, poté uvolněte klávesu Alt.
  • Mac: Stiskněte Option + v.
  • Linux: Stiskněte Ctrl + Shift + u, poté zadejte 222A a stiskněte Enter.
  • HTML: Použijte pojmenovanou entitu ∪ nebo číselnou entitu ∪.
  • LaTeX: Pro zápis symbolu unie v LaTeXu použijte příkaz \cup.

Obrázky symbolů

Symbol unie