Null Sign (Symbol pro prázdnou množinu)

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
=
HTML Význam
∅
∅
U+2205
Symbol pro prázdnou množinu
Symbol pro prázdnou množinu, značený jako ∅, reprezentuje matematický koncept prázdné množiny, která neobsahuje žádné prvky.

Co znamená Symbol pro prázdnou množinu?

Symbol pro prázdnou množinu, značený jako ∅, se používá v teorii množin k označení prázdné množiny. Prázdná množina neobsahuje žádné prvky a je podmnožinou každé množiny.

Symboly podobné Symbolu pro prázdnou množinu

Existuje několik symbolů, které se mohou podobat Symbolu pro prázdnou množinu, ale mají odlišný význam:

 • Řecká písmena (Φ, Θ): Tato řecká písmena se mohou podobat Symbolu pro prázdnou množinu, ale používají se v jiných matematických a vědeckých kontextech. Phi (Φ) se používá v různých matematických rovnicích a Theta (Θ) je běžně používána v trigonometrii a matematickém počtu.
 • Kyrilské znaky (Ө, Ф): Tyto kyrilské znaky se podobají Symbolu pro prázdnou množinu, ale používají se v jiných jazykových kontextech.
 • ⌀ (Symbol průměru): Symbol průměru se používá v inženýrství a geometrii k označení průměru kruhů a válcových objektů.
 • Ø (O s lomítkem): I když je vizuálně podobný, tento symbol se používá v různých kontextech, včetně lingvistiky, a neměl by se zaměňovat se Symbolem pro prázdnou množinu.

Použití a důsledky Symbolu pro prázdnou množinu v různých oblastech

Symbol pro prázdnou množinu (∅) má různá použití a důsledky:

 • Matematika: Často používán v teorii množin, topologii a dalších matematických kontextech.
 • Informatika: Používá se k reprezentaci prázdné množiny v algoritmech a datových strukturách.
 • Statistika: Reprezentuje množinu s žádnými možnými výsledky.
 • Programování: Používá se k reprezentaci nulové nebo prázdné hodnoty v programovacích jazycích.
 • Filozofické důsledky: Koncept prázdné množiny vyvolal filozofické diskuse o povaze "nicoty" a jejím místě v matematických a logických systémech.

Rozdíly mezi Symbolem pro prázdnou množinu a ostatními symboly množin

Na rozdíl od Symbolu sjednocení (∪) a Symbolu průniku (∩), které kombinují množiny, Symbol pro prázdnou množinu (∅) označuje absenci prvků. Je jedinečný tím, že je podmnožinou každé množiny, včetně sebe sama.

Jak napsat Symbol pro prázdnou množinu pomocí klávesových zkratek, Alt kódů a LaTeXu

 • Windows: Držte klávesu Alt a zadejte na numerické klávesnici číslo 8709, poté uvolněte klávesu Alt.
 • Mac: Stiskněte Option + 0.
 • Linux: Stiskněte Ctrl + Shift + u, poté zadejte číslo 2205 a stiskněte Enter.
 • HTML: Použijte pojmenovanou entitu ∅ nebo číselnou entitu ∅.
 • LaTeX: Pro napsání Symbolu pro prázdnou množinu v LaTeXu použijte příkaz \emptyset.

Obrázky symbolů

Symbol pro prázdnou množinu