Symbol nerovnosti

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
=><
HTML Význam
&ne;
&#8800;
U+2260
Symbol nerovnosti
Symbol nerovnosti (≠), značený jako ≠, se používá v matematice a informatice k označení toho, že dva hodnoty nebo výrazy nejsou navzájem rovny.

Co je to symbol nerovnosti?

Symbol nerovnosti, značený jako ≠, se používá k označení toho, že dvě hodnoty nebo matematické výrazy nejsou navzájem rovny.

Využití symbolu nerovnosti v různých oborech

Symbol nerovnosti (≠) má využití v několika oborech:

 • Matematika: Běžně používán v algebře, matematické analýze a teorii čísel.
 • Informatika: Používá se v programovacích jazycích pro podmíněné výroky.
 • Statistika: Slouží k označení nerovnosti ve statistických testech.
 • Inženýrství: Používá se v podmíněných logických operacích v inženýrských modelech.

Odstíny ve službách Google Sheets, Excel a programování

V tabulkových procesorech a programovacích jazycích se "nerovnost" může zobrazovat různě:

 • Google Sheets a Excel: Oba často používají operátor "nerovnost" vyjádřený jako <>.
 • Python, Java, C/C++ a JavaScript: Tyto programovací jazyky vyjadřují operátor "nerovnost" jako !=. V JavaScriptu lze přísnou nerovnost také vyjádřit jako !==.

Jak zapsat symbol nerovnosti pomocí klávesových zkratek, Alt kódů a LaTeXu

 • Windows: Držte klávesu Alt a na numerické klávesnici zadejte kód 8800, poté uvolněte klávesu Alt.
 • Mac: Stiskněte Option + =.
 • Linux: Stiskněte Ctrl + Shift + u, poté zadejte kód 2260 a stiskněte Enter.
 • HTML: Použijte pojmenovanou entitu &ne; nebo číselnou entitu &#8800;.
 • LaTeX: Pro zapsání symbolu nerovnosti v LaTeXu použijte příkaz \neq.

Obrázky symbolů

Symbol nerovnosti