Podmnožina

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
HTML Význam
⊂
⊂
U+2282
Podmnožina
Symbol podmnožiny, označovaný jako ⊂, se používá v teorii množin k označení, že jedna množina je podmnožinou jiné, ale není jí rovna.
⊆
⊆
U+2286
Podmnožina nebo rovno
Symbol podmnožiny nebo rovno, označovaný jako ⊆, značí, že jedna množina je buď podmnožinou jiné, nebo jí je rovna.

Co znamená symbol "Podmnožina"?

Symbol podmnožiny, znázorněný jako ⊂, znamená, že jedna množina je obsažena v jiné, ale není s ní totožná. Například, pokud máme množiny A = {1, 2, 3} a B = {1, 2, 3, 4, 5}, lze to vyjádřit jako A ⊂ B, což značí, že A je podmnožinou B.

Co znamená symbol "Podmnožina nebo rovno"?

Symbol podmnožiny nebo rovno, znázorněný jako ⊆, značí, že jedna množina je buď obsažena v jiné, nebo s ní je totožná. Pro stejné množiny A a B je také správné zapsat A ⊆ B, protože A je podmnožinou B. Pokud však A = {1, 2, 3} a B = {1, 2, 3}, správným zápisem by bylo A ⊆ B, protože obě množiny jsou si rovny.

Jak rozlišit mezi symboly pro podmnožinu

Je důležité rozumět rozdílu mezi oběma symboly, abyste se vyhnuli zmatení. Pamatujte si, že ⊂ znamená přísnou podmnožinu (nerovno), zatímco ⊆ znamená podmnožinu nebo rovno. Druhý symbol umožňuje možnost, že dvě porovnávané množiny mohou být totožné.

Použití a jedinečné použití symbolů pro podmnožinu

Symboly pro podmnožinu (⊂ a ⊆) jsou základní v různých matematických a výpočetních kontextech:

  • Teorie množin: Používá se k vyjádření vztahů mezi množinami.
  • Matematika: Objevuje se v různých oborech pro vyjádření vztahů mezi množinami.
  • Počítačová věda: Nezbytné pro algoritmy a datové struktury pro vyjádření vztahů a operací s množinami.

Zadávání symbolů pro podmnožinu

  • Windows: Pro ⊂ použijte Alt+8834; pro ⊆ použijte Alt+8838.
  • Mac: Přístup ke oběma symbolům prostřednictvím Nástroje pro výběr znaků.
  • Linux: Pro ⊂ použijte Ctrl+Shift+u, poté 2282; pro ⊆ pokračujte s 2286.
  • HTML: Pro ⊂ použijte ⊂ nebo ⊂; pro ⊆ použijte ⊆ nebo ⊆.
  • LaTeX: Pro ⊂ zadejte \subset; pro ⊆ zadejte \subseteq.

Obrázky symbolů

PodmnožinaPodmnožina nebo rovno