Symbol nabla

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
Δ
HTML Význam
∇
∇
U+2207
Symbol nabla (nabla symbol)
Symbol nabla se používá v matematice a fyzice k označení vektorových diferenciálních operátorů, jako je gradient, divergencia nebo rotace pole.

Co je symbol nabla?

Symbol nabla, označovaný jako ∇, se široce používá ve vektorovém počtu v matematice a fyzice. Symbolizuje vektorový diferenciální operátor, který zastupuje operace, jako je gradient, divergencia nebo rotace. Symbol nabla má své kořeny v řecké abecedě, inspirované tvarem harfy, která se řecky nazývá "nabla".

Použití symbolu nabla v různých oblastech

Použití symbolu nabla se liší v různých disciplínách, což ukazuje jeho důležitost:

  • Matematika: ∇ je klíčový pro operace ve vektorovém počtu, včetně výpočtu gradientů, divergencí a rotací.
  • Fyzika: ∇ hraje klíčovou roli při formulaci rovnic v elektromagnetismu, proudové dynamice a dalších oblastech fyziky, kde se analyzují vektorová pole.
  • Stavitelství: Ve stavitelství se ∇ používá při studiu polí a sil, což je důležité pro porozumění a návrh systémů a konstrukcí.
  • Počítačová věda: Ačkoli méně častý, ∇ může být použit v algoritmech, které zahrnují výpočty gradientu, například v strojovém učení.

Původní formy a variace symbolu nabla

Neexistují žádné široce uznávané variace symbolu nabla, protože si udržuje jedinečné zobrazení v různých kontextech. Nicméně jeho zobrazení a použití se může mírně lišit v závislosti na aplikaci:

  • Původní symbol:

Jak napsat symbol nabla pomocí klávesových zkratek, kódů Alt a LaTeXu

  • Windows: Bohužel neexistuje přímý Alt kód pro symbol nabla. Může být zkopírován z mapy znaků nebo online zdrojů.
  • Mac: Podobně jako ve Windowsu může být nutné použít speciální prohlížeč znaků nebo symbol zkopírovat odkudkoliv jinde.
  • Linux: Stiskněte Ctrl + Shift + u, poté zadejte 2207 a stiskněte Enter pro vložení symbolu nabla.
  • HTML: Pro symbol nabla použijte ∇.
  • LaTeX: Pro vložení symbolu nabla použijte příkaz \nabla.

Symbol nabla v matematické notaci

Symbol nabla je základní v matematické notaci, zejména ve vektorovém počtu. Jeho použití k označení gradientu (∇f pro skalární pole f), divergenci (∇·F pro vektorové pole F) a rotaci (∇×F pro vektorové pole F) je standardní. Tyto operace jsou klíčové v mnoha oblastech fyziky a stavitelství, což činí symbol nabla nezbytným v vědecké diskusi.

Obrázky symbolů

Symbol nabla (nabla symbol)