Symbol sigma

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
Σσςπαβγδ
HTML Význam
Σ Σ
Σ
U+3A3
Symbol Sigma (Velké písmeno)
Velké písmeno Sigma se používá v matematice k označení součtu řady členů.
σ σ
σ
U+3C3
Symbol Sigma (Malé písmeno)
Malé písmeno sigma se často používá v matematice k vyjádření směrodatné odchylky ve statistice a součtu řady.
ς ς
ς
U+3C2
Konečné Sigma
Konečné sigma se používá v řeckém písmu jako poslední písmeno ve slově.
∑
∑
U+2211
Symbol pro součet
Tento symbol se v matematice často používá k reprezentaci součtu posloupnosti členů, podobně jako velké písmeno Sigma.

Co je to Symbol Sigma?

Symbol Sigma, označovaný jako σ (malé písmeno), Σ (velké písmeno) a ς (konečné), je součástí řecké abecedy, kde slouží jako osmnácté písmeno. Symbol se široce používá v matematice, statistice a také v dalších vědeckých disciplínách. Jeho původ sahá do starověké řecké kultury a postupně se vyvinul k různým účelům ve moderním výzkumu.

Původní podoby a varianty symbolu Sigma

Symbol Sigma má původní podobu a několik variant. Níže jsou tyto formy uvedeny v čistém textu pro snadné kopírování a vkládání:

 • Původní symboly: σ, Σ, ς
 • Varianty: , 𝚺, 𝛔, 𝛓, 𝛴, 𝜎, 𝜍, 𝜮, 𝝈, 𝝇, 𝝨, 𝞂, 𝞁, 𝞢, 𝞼, 𝞻

Použití symbolu Sigma v různých oblastech

Symbol Sigma má různá použití v závislosti na své podobě. Tyto aplikace se vztahují k různým oborům:

 • Matematika: Σ se používá především k vyjádření součtu řady členů. σ se běžně používá k označení směrodatné odchylky ve statistice.
 • Fyzika: σ se používá k označení elektrické vodivosti. Σ se méně často používá, ale může se objevit v určitých souvislostech, například při sčítání.
 • Informatika: Σ se může používat v algoritmických notacích a teorii složitosti. σ se méně často používá.
 • Stavebnictví: σ obvykle značí napětí ve materiálech. Σ může značit součet sil nebo jiné sčítání.
 • Biologie: σ může značit konkrétní rodiny proteinů nebo receptorů. Σ se v biologii méně často používá.
 • Chemie: σ se často používá k vyjádření reakčních rychlostí nebo sigma vazeb v molekulách. Σ se v chemii zřídka používá.

Jak napsat symbol Sigma pomocí klávesových zkratek, Alt kódů a LaTeXu

 • Windows: Držte stisknutou klávesu Alt a zadejte na numerické klávesnici 228 (pro malé σ), 931 (pro velké Σ) nebo 962 (pro konečné sigma ς), poté uvolněte klávesu Alt.
 • Mac: Pro všechny typy sigma je často nutné použít speciální znakovou nabídku nebo je zkopírovat odkudkoli jinde.
 • Linux: Stiskněte klávesy Ctrl + Shift + u, poté zadejte 03c3 (pro malé σ), 03a3 (pro velké Σ) nebo 03c2 (pro konečné sigma ς) a stiskněte Enter.
 • HTML: Pro malé σ použijte σ, pro velké Σ použijte Σ a pro konečné sigma ς použijte ς.
 • LaTeX: Pro malé σ použijte příkaz \sigma, pro velké Σ jednoduše napište \Sigma a pro konečné sigma ς použijte \varsigma.

Obrázky symbolů

Symbol Sigma (Velké písmeno)Symbol Sigma (Malé písmeno)Konečné SigmaSymbol pro součet