Symbol beta

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
βΒαγδωΦ
HTML Význam
β β
β
U+3B2
Beta Symbol (Malé písmeno)
Malé písmeno beta se často používá v oblastech jako fyzika, biologie a inženýrství k vyjádření rychlostí, růstových mír nebo úhlů.
Β Β
Β
U+392
Beta Symbol (Velké písmeno)
Velké písmeno Beta je druhým písmenem řecké abecedy a používá se v různých kontextech, často jako označení druhé verze nebo fáze.

Co je to symbol beta?

Symbol beta, označovaný jako β (malé písmeno) a Β (velké písmeno), je druhým písmenem v řecké abecedě. Je široce používán v různých oblastech pro různé aplikace, podobně jako symbol alfa.

Původní a variace symbolu beta

Symbol beta má svou původní formu a několik variant. Níže jsou tyto formy uvedeny v prostém textu pro snadné kopírování a vkládání:

 • Původní symboly: β, Β
 • Variace: ϐ, , , , 𝚩, 𝛃, 𝛣, 𝛽, 𝜝, 𝜷, 𝝗, 𝝱, 𝞑, 𝞫

Použití symbolu beta v různých oblastech

Symbol beta (β, Β) je velmi všestranný a je relevantní v několika oblastech:

 • Matematika: Používá se v matematice k označení konkrétního úhlu nebo koeficientu.
 • Fyzika: Značí rychlosti nebo úhlové rychlosti.
 • Biologie: Používá se k označení konkrétních proteinů nebo forem molekul.
 • Inženýrství: Značí různé inženýrské konstanty a koeficienty.
 • Finance: Používá se k označení citlivosti investice na pohyby na trhu.
 • Vývoj softwaru: Označuje „beta verzi“ softwarového produktu, která představuje fázi, kdy je v podstatě funkční, ale může obsahovat chyby.
 • Lingvistika: Někdy se používá v fonetických nebo fonologických značeních.

Jak zapsat symbol beta pomocí klávesových zkratek, alt kódů a LaTeXu

 • Windows: Držte klávesu Alt a zadejte na numerické klávesnici 225 (pro malé písmeno) nebo 914 (pro velké písmeno), poté uvolněte klávesu Alt.
 • Mac: Pro malé písmeno použijte Náhled znaků nebo jej zkopírujte z jiného místa. Velké písmeno lze také zkopírovat z různých zdrojů.
 • Linux: Stiskněte klávesy Ctrl + Shift + u, poté zadejte 03b2 (pro malé písmeno) nebo 0392 (pro velké písmeno) a stiskněte Enter.
 • HTML: Pro malé písmeno použijte β a pro velké písmeno použijte Β.
 • LaTeX: Pro malé písmeno použijte příkaz \beta. Pro velké písmeno jednoduše zadejte B.

Obrázky symbolů

Beta Symbol (Malé písmeno)Beta Symbol (Velké písmeno)