Symbol Phi

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
φΦϕΠθλε
HTML Význam
φ φ
φ
U+3C6
Symbol Phi (malé písmeno)
Malé písmeno phi se často používá ve fyzice, matematice a inženýrství k vyjádření magnetického toku, zlatého řezu a dalších konceptů.
Φ Φ
Φ
U+3A6
Symbol Phi (velké písmeno)
Velké písmeno Phi se používá v kontextech jako je elektrotechnika, kde značí fázový úhel, a v matematice, kde často označuje konkrétní funkci.
ϕ ϕ
U+3D5
Variantní symbol Phi
V konkrétních kontextech se používá zaměnitelně s Phi.

Co znamená Symbol Phi a jak se používá?

Symbol Phi je značen jako φ (malé písmeno), Φ (velké písmeno) a ϕ (varianta). Pochází z řecké abecedy a nalézá rozmanité uplatnění v různých vědeckých, akademických a inženýrských oborech. Použití standardního tvaru φ a varianty ϕ se liší podle oboru a kontextu. Například v matematice se běžně používá standardní φ k označení zlatého řezu, zatímco ve fyzice se varianta ϕ často používá pro magnetický tok a elektrický potenciál.

Původní a variantní tvary Symbolu Phi

Symbol Phi má původní tvar a také několik variant. Níže jsou tyto tvary uvedeny v běžném textu pro snadné kopírování a vkládání:

 • Původní symboly: φ, Φ, ϕ
 • Varianty malého písma: , , ,
 • Matematické varianty: 𝚽, 𝛗, 𝛟, 𝛷, 𝜑, 𝜙, 𝜱, 𝝋, 𝝓, 𝝫, 𝞅, 𝞍, 𝞥, 𝞿, 𝟇

Použití Symbolu Phi v různých oborech

Symbol Phi (ϕ, Φ) má různá uplatnění v několika oborech:

 • Matematika: Používá se k vyjádření zlatého řezu, Eulerovy funkce totientu a dalších speciálních čísel.
 • Fyzika: Značí magnetický tok a fázové úhly. Lze použít jak ϕ, tak Φ.
 • Inženýrství: Běžně se používá pro fázové úhly v elektrotechnice a k vyjádření různých koeficientů.
 • Biologie: Značí reprodukční poměr populace v epidemiologii.
 • Informatika: Používá se v algoritmech k vyjádření různých faktorů a poměrů.

Poznámka: Malé písmeno phi (φ) se někdy může zaměnit s prázdným symbolem (∅), zejména při psaní rukou nebo v některých písmech. Pro vyhnání se záměně je někdy upřednostňováno použití variantního symbolu Phi (ϕ) nebo jasně označení, co každý symbol znamená.

Jak zapsat Symbol Phi pomocí klávesových zkratek, alt kódů a LaTeXu

 • Windows: Držte klávesu Alt a stiskněte na numerické klávesnici 966 (pro malé písmeno) nebo 934 (pro velké písmeno), poté uvolněte klávesu Alt.
 • Mac: Přístup přes speciální znakovou tabulku nebo zkopírovat odkudkoli jinde.
 • Linux: Stiskněte Ctrl + Shift + u, poté zadejte 03D5 (pro malé písmeno) nebo 03A6 (pro velké písmeno) a stiskněte Enter.
 • HTML: Pro malé písmeno použijte φ a pro velké písmeno použijte Φ.
 • LaTeX: Pro malé písmeno použijte příkaz \phi. Pro velké písmeno jednoduše zadejte \Phi.

Obrázky symbolů

Symbol Phi (malé písmeno)Symbol Phi (velké písmeno)Variantní symbol Phi