Lambda Symbol (Symbol lambda)

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
λΛαβπθΣΩ
HTML Význam
λ λ
λ
U+3BB
Symbol lambda (malé písmeno)
Malé písmeno lambda se často používá v různých vědeckých oborech, jako je informatika, fyzika a matematika, kde představuje vlnovou délku, vlastní hodnoty nebo anonymní funkce.
Λ Λ
Λ
U+39B
Symbol lambda (velké písmeno)
Velké písmeno lambda se používá méně často, ale může představovat množiny, logický výrok v formálních systémech nebo sloužit jako značení v lambda kalkulu.

Co je to symbol lambda?

Symbol lambda, značený jako λ (malé písmeno) a Λ (velké písmeno), pochází z řecké abecedy, kde je 11. písmenem. Našel různé aplikace v moderní akademické a vědecké oblasti. Historie symbolu sahá až do starověké řečtiny a dnes má více využití.

Původní a varianty symbolu lambda

Stejně jako symbol alfa má i lambda svou původní podobu a několik variant. Níže jsou tyto tvary uvedeny jako čistý text pro snadné kopírování a vkládání:

 • Původní symboly: λ, Λ
 • Varianty: 𝛌, 𝛬, 𝜆, 𝜦, 𝝀, 𝝠, 𝞴

Použití symbolu lambda v různých oborech

Symbol lambda (λ, Λ) je všestranný a používá se v několika disciplínách:

 • Matematika: Používá se k označení vlastních hodnot v lineární algebře.
 • Fyzika: Představuje vlnovou délku vlny.
 • Informatika: Představuje anonymní funkce v programovacích jazycích, zejména ve funkcionálním programování.
 • Inženýrství: Běžně se používá k označení vlnových délek nebo rychlostí rozpadu.
 • Lingvistika: Jako 11. písmeno řecké abecedy se často používá v lingvistických symbolech a fonetických značkách.
 • Kalkulus: Používá se jako značení v lambda kalkulu, formálním systému v matematické logice a informatice.

Jak zapsat symbol lambda pomocí klávesových zkratek, Alt kódů a LaTeXu

 • Windows: Držte klávesu Alt a na numerické klávesnici zadejte 955 (pro malé písmeno) nebo 923 (pro velké písmeno) a poté uvolněte klávesu Alt.
 • Mac: Obvykle vyžaduje použití speciálního znakového menu nebo zkopírování ze jiného místa.
 • Linux: Stiskněte klávesy Ctrl + Shift + u, poté zadejte 03bb (pro malé písmeno) nebo 039b (pro velké písmeno) a stiskněte Enter.
 • HTML: Pro malé písmeno použijte λ a pro velké písmeno použijte Λ.
 • LaTeX: Pro malé písmeno použijte příkaz \lambda. Pro velké písmeno jednoduše zadejte \Lambda.

Obrázky symbolů

Symbol lambda (malé písmeno)Symbol lambda (velké písmeno)