Symbol Omega

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
ΩωαβπλΣθ
HTML Význam
Ω Ω
Ω
U+3A9
Symbol Omega (velké písmeno)
Velké písmeno Omega se běžně používá k označení ohmů, jednotky elektrického odporu ve fyzice a inženýrství.
ω ω
ω
U+3C9
Symbol Omega (malé písmeno)
Malé písmeno omega se často používá ve fyzice, inženýrství a matematice k vyjádření úhlové rychlosti nebo frekvence.

Co je to symbol Omega?

Symbol Omega, označovaný jako ω (malé písmeno) a Ω (velké písmeno), pochází z řecké abecedy, kde je posledním písmenem. Tento symbol má různé aplikace ve vědeckých a akademických disciplínách. Jeho historie sahá až do starověké řecké kultury a slouží k různým účelům v moderních oborech.

Původní podoba a variace symbolu Omega

Níže jsou uvedeny původní podoba a její variace symbolu Omega, prezentované v čistém textu pro snadné kopírování a vkládání:

 • Původní symboly: ω, Ω
 • Variace: 𝜔, 𝜴, 𝝎, 𝝮, 𝞈, 𝞨

Aplikace symbolu Omega v různých oborech

Symbol Omega (ω, Ω) má různé aplikace:

 • Fyzika: Často používán k vyjádření úhlové rychlosti, elektrického odporu (Ω) a dalších specifických veličin.
 • Inženýrství: Často používán k označení elektrického odporu v ohmech (Ω) nebo úhlové rychlosti (ω).
 • Matematika: Běžně představuje poslední prvek v množině nebo konkrétní konstantu.
 • Počítačová věda: Může být použit k označení nejhoršího případu v notaci big O, často značené jako Ω(n).
 • Lingvistika: Jako poslední písmeno řecké abecedy se může objevovat v jazykových notacích nebo modelech.
 • Chemie: Používá se k zobrazení konkrétního izomeru nebo konfigurace v organické chemii.
 • Biologie: Může značit konkrétní formy mastných kyselin nebo jiných biologických sloučenin.

Jak napsat symbol Omega pomocí klávesových zkratek, kódů Alt a LaTeXu

 • Windows: Držte klávesu Alt a zadejte na numerické klávesnici 969 (pro malé písmeno) nebo 937 (pro velké písmeno), poté uvolněte klávesu Alt.
 • Mac: Získáte ho z menu speciálních znaků nebo jej zkopírujte odkudkoli jinde.
 • Linux: Stiskněte Ctrl + Shift + u, poté zadejte 03c9 (pro malé písmeno) nebo 03a9 (pro velké písmeno) a stiskněte Enter.
 • HTML: Pro malé písmeno použijte ω a pro velké písmeno použijte Ω.
 • LaTeX: Pro malé písmeno použijte příkaz \omega. Pro velké písmeno jednoduše napište \Omega.

Obrázky symbolů

Symbol Omega (velké písmeno)Symbol Omega (malé písmeno)