Zlomkové symboly

∞ Matematické symboly | α β ∑ řecké dopisy | ⁽¹²³⁾ Symboly dolního / horního indexu | ½ ⅓ ¼ Zlomkové symboly
Klikněte na ikonu pro kopírování do schránky ▼
½¼¾

Symboly zlomků můžete také kombinovat sami.

※ Všechny symboly jsou znaky unicode, nikoli obrázky ani kombinované znaky. Ale můžete je také kombinovat sami. ※
Symbol textu Význam Copy / Paste
½ obyčejný zlomek - jedna polovina
běžný zlomek - jedna třetina
běžný zlomek - dvě třetiny
¼ společný zlomek - jedna čtvrtina
¾ obyčejný zlomek - tři čtvrtiny
obyčejný zlomek - jedna pětina
obyčejný zlomek - dvě pětiny
obyčejný zlomek - tři pětiny
obyčejný zlomek - čtyři pětiny
obyčejný zlomek - jedna šestina
obyčejný zlomek - pět šestin
obyčejný zlomek - jedna sedmina
obyčejný zlomek - jedna osmá
obyčejný zlomek - tři osminy
obyčejný zlomek - pět osmin
obyčejný zlomek - sedm osmin
obyčejný zlomek - jedna devátá
obyčejný zlomek - jedna desetina
běžný zlomek - nula třetin
zlomek čitatel jedna