Symbolická značka přímo úměrné

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
=δ
HTML Význam
∝
∝
U+221D
Symbol přímo úměrné
Tento symbol se používá v matematice k označení, že dvě veličiny se přímo úměrně mění.

Co je to Symbol přímo úměrné?

Symbol přímo úměrné, označovaný jako ∝, se široce používá v matematice k vyjádření toho, že dvě veličiny jsou přímo úměrné. To znamená, že když se jedna veličina zvětšuje nebo zmenšuje, druhá veličina se zvětšuje nebo zmenšuje konstantním poměrem. Symbol pochází z matematických praktik a je nezbytný v rovnicích a vzorcích pro vyjádření přímých úměr.

Použití Symbolu přímo úměrné v různých oborech

Symbol přímo úměrné má různé aplikace v různých disciplínách, což odráží jeho všestrannost:

 • Matematika: Především se používá k vyjádření přímé úměrnosti mezi dvěma proměnnými.
 • Fyzika: Používá se k vyjádření zákonů a principů, kde se veličiny mění v závislosti na sobě, například v Hookeově zákoně.
 • Inženýrství: Používá se při studiu dynamiky, mechaniky tekutin a dalších oblastí k vyjádření přímých úměr.
 • Ekonomie: Označuje vztahy mezi ekonomickými proměnnými, které se společně mění v pevném poměru.
 • Chemie: Používá se k propojení reakčních rychlostí nebo jiných veličin, které jsou přímo úměrné.

Jak napsat Symbol přímo úměrné pomocí klávesových zkratek, kódů Alt a LaTeXu

 • Windows: Bohužel neexistuje přímý Alt kód pro Symbol přímo úměrné. Často je nutné použít speciální nabídku s speciálními znaky nebo jej zkopírovat odkudkoli.
 • Mac: Podobně jako u systému Windows může být nutné použít speciální nabídku s speciálními znaky nebo symbol zkopírovat z jiného zdroje.
 • Linux: Pro vložení Symbolu přímo úměrného je možná potřeba jej zkopírovat z jiného zdroje, protože neexistuje přímá metoda zadání.
 • HTML: Použijte ∝ pro vložení Symbolu přímo úměrného.
 • LaTeX: Použijte příkaz \propto pro napsání Symbolu přímo úměrného.

Varianty a podobné symboly

Symbol přímo úměrného je jedinečný ve svém vyjádření úměrnosti, ale souvisí s dalšími matematickými symboly a někdy se s nimi zaměňuje. Porozumění rozdílům mezi těmito symboly je důležité pro přesné matematické vyjádření.

 • Znaménko rovnosti (=): Reprezentuje přesnou rovnost mezi dvěma výrazy.
 • Přibližně rovno (≈): Používá se, když jsou dvě veličiny téměř, ale ne zcela, stejné.
 • Sumační symbol (∑): Označuje součet řady čísel, nesouvisí s úměrností, ale často se vyskytuje v matematických souvislostech.

Obrázky symbolů

Symbol přímo úměrné