-
00
00
00
-
  • Stisknutím tlačítka nebo upravte číslo.
  • Spustit / Pozastavit : Enter
  • Po spuštění časovače se URL (adresa odkazu) změní. Tato adresa URL obsahuje informace o chodu časovače. Tuto adresu URL můžete sdílet kdekoli a stále bude fungovat.
  • Název je upravitelný.
  • Reklamy jsou v režimu celé obrazovky skryté.
  • Titulky lze upravovat pouze ve vašem vlastním prohlížeči.
  • Online webová aplikace bez jakékoliv instalace.
  • Přesnost na mikrosekundu (1/1000 sekundy).
  • Doba zvonění je omezena na maximálně 90 sekund.