--:--:--
::
h m
:
  • Toto je bezplatná online webová aplikace. Není nutná žádná instalace.
  • Zobrazený čas by se synchronizoval s NTP serverem.
  • Algoritmus synchronizace hodin zobrazuje přesný čas v prohlížeči.
  • Můžete upravit název stránky a tlačítko je ve spodní části stránky. Je to užitečná funkce, když provádíte aktivitu.
  • Obrazovka se nevypne, když je aplikace spuštěna, dokud obrazovku nevypnete ručně.
  • Po spuštění budíku je první řádek aktuální čas a druhý řádek zbývající čas.