Existuje symbol

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
¬
HTML Význam
∃
∃
U+2203
Existuje symbol
"Existuje symbol", označovaný jako ∃, reprezentuje tvrzení, že něco existuje v daném oboru.
∄
U+2204
Neexistuje-symbol
Neexistuje-symbol (anglicky "Not There-exists Symbol"), označovaný jako ∄, se používá ve formální logice a matematice k vyjádření, že neexistuje žádný prvek, který by splňoval danou vlastnost.

Co je to symbol Existuje (∃)?

"Symbol Existuje", značený jako ∃, se používá v logice a matematice k vyjádření existence něčeho v daném oboru. Slouží jako tvrzení existence.

Uplatnění symbolu Existuje v různých oblastech

Symbol Existuje (∃) má významné uplatnění v několika disciplínách:

  • Matematika: Často používán v teorii množin a dalších matematických důkazech a výrazech.
  • Informatika: Často používán při návrhu algoritmů, zejména při formálních důkazech správnosti algoritmů.
  • Filosofie: Používán v formální logice a filosofických diskusích týkajících se existence.

Výklad symbolu Existuje závisí převážně na jeho kontextovém použití, ať už ve vědeckých oborech nebo praktických situacích.

Jak napsat symbol Existuje pomocí klávesových zkratek, kódů Alt a LaTeXu

  • Windows: Při stisknutí klávesy Alt napište příslušný kód na numerické klávesnici a pak uvolněte klávesu Alt. (Přesný Alt kód se může lišit v závislosti na použitém písmu a softwaru.)
  • Mac: Konkrétní zkratky se mohou lišit. Obvykle je potřeba specializovaný software nebo konfigurace.
  • Linux: Stiskněte klávesy Ctrl + Shift + u, napište hexadecimální hodnotu Unicode a stiskněte Enter.
  • HTML: Použijte pojmenovanou entitu pro "Symbol Existuje" nebo jeho číselnou reprezentaci.
  • LaTeX: Pro napsání symbolu Existuje v LaTeXu použijte příkaz \exists.

Obrázky symbolů

Existuje symbolNeexistuje-symbol