Symbol negace (NOT)

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
¬
HTML Význam
¬ ¬
¬
U+AC
Symbol negace (NOT)
Symbol negace, označovaný jako ¬, reprezentuje logickou operaci negace. Vrací hodnotu true, když je jeho operand false, a naopak.

Co je Symbol negace (NOT)?

Symbol negace, značený jako ¬, se používá v logice k označení logické operace negace. Negace vrací hodnotu true, když je její operand false, a naopak.

Alternativní reprezentace v softwaru a programování

V různých softwarových aplikacích a programovacích jazycích může být operace "not" reprezentována různě:

 • JavaScript (JS): Logický "not" se značí pomocí !. Například !x.
 • Google Sheets: Používá funkci NOT(), například =NOT(A1=10).
 • Excel: Hlavně používá funkci NOT(), jako například =NOT(A1=10).

Použití Symbolu negace v různých oborech

Symbol negace (¬) má aplikace v několika disciplínách:

 • Matematika: Široce používána v propoziční logice a dalších matematických kontextech.
 • Informatika: Používána v programování pro logické operace a podmínky.
 • Filosofie: Používána v formální logice a filozofických argumentech.

Výklad Symbolu negace závisí převážně na jeho kontextovém použití, ať už v akademických disciplínách nebo v aplikovaných vědách.

Jak napsat Symbol negace pomocí klávesových zkratek, Alt kódů a LaTeXu

 • Windows: Držte stisknutou klávesu Alt a zadejte příslušný kód na numerické klávesnici, poté uvolněte klávesu Alt. (Konkrétní Alt kód se může lišit v závislosti na písme a softwaru.)
 • Mac: Konkrétní zkratka se může lišit. Často je potřeba specializovaný software nebo nastavení.
 • Linux: Stiskněte klávesy Ctrl + Shift + u, poté zadejte Unicode hexadecimální hodnotu a stiskněte Enter.
 • HTML: Použijte pojmenovanou entitu vhodnou pro symbol negace nebo jeho číselnou entitu.
 • LaTeX: Pro napsání Symbolu negace v LaTeXu použijte příkaz \lnot.

Obrázky symbolů

Symbol negace (NOT)