▩ čtvercové symboly | ╬ čáry symboly | ▲ trojúhelník symboly | ◐ kruhové symboly | ☒ x označte symboly
Klikněte na ikonu pro kopírování do schránky ▼
×Χχˣ
emoji | symbol textu
x označte symboly
※ Všechny symboly jsou znaky unicode, nikoli obrázky ani kombinované znaky. Ale můžete je také kombinovat sami. ※
Symbol textu Význam Copy / Paste
× znak násobení (zápis z kartézský součin)
saltire (kříž svatého Ondřeje)
násobení x
těžké násobení x
křížová značka
záporná čtvercová křížová značka
operátor n-árních časů
vektor nebo křížový produkt
volební urna (zaškrtávací políčko)
volební urna s x (čtverec s křížkem)
hlasovací lístek x (křížek)
těžký hlasovací lístek x (tučný křížek)
Χ chi rozdělení ve statistice, chromatické číslo grafu v teorii grafů, Eulerova charakteristika v algebraické topologii, elektronegativita v periodické tabulce, Fourierova transformace funkce lineární odezvy, znak v matematice; obzvláště Dirichlet charakter v teorii čísel, někdy molární zlomek, charakteristická nebo indikátorová funkce v matematice nebo magnetická citlivost materiálu ve fyzice.
χ řecké malé písmeno chi
zakroužkované časy
znak násobení ve dvojitém kruhu
latinské dolní index malé písmeno x