X označte symboly

▩ čtvercové symboly | ╬ čáry symboly | ▲ trojúhelník symboly | ◐ kruhové symboly | ☒ x označte symboly | ⭓ Další tvary | 𖡎 Náhodné Čáry
Klikněte na ikonu pro kopírování do schránky ▼
×Χχˣ𒉽
emoji | symbol textu
※ Všechny symboly jsou znaky unicode, nikoli obrázky ani kombinované znaky. Ale můžete je také kombinovat sami. ※
Symbol textu Význam Copy / Paste
× znak násobení (zápis z kartézský součin)
saltire (kříž svatého Ondřeje)
násobení x
těžké násobení x
křížová značka
záporná čtvercová křížová značka
operátor n-árních časů
vektor nebo křížový produkt
volební urna (zaškrtávací políčko)
volební urna s x (čtverec s křížkem)
hlasovací lístek x (křížek)
těžký hlasovací lístek x (tučný křížek)
χ řecké písmeno CHI
Symbol kroužku s násobením
znak násobení ve dvojitém kruhu
latinské dolní index malé písmeno x
Přejíždění jízdních pruhů
Kruhové křižující pruhy
Čtvercový saltire