▩ čtvercové symboly | ╬ čáry symboly | ▲ trojúhelník symboly | ◐ kruhové symboly | ☒ x označte symboly | ⭓ Další tvary | 𖡎 Náhodné Čáry
Klikněte na ikonu pro kopírování do schránky ▼
°º𐤏⦿🅞𖣠𖣐𖥕𖥞𖦹𖥚𖤞𒊹
emoji | symbol textu
※ Všechny symboly jsou znaky unicode, nikoli obrázky ani kombinované znaky. Ale můžete je také kombinovat sami. ※
Symbol textu Význam Copy / Paste
operátor hvězdičky v kroužku
rybí oko
bílý kruh
tečkovaný kruh
kruh s vertikální výplní
bullseye
černý kruh
kruh s levou polovinou černé
kruh s pravou polovinou černé
kruh s dolní polovinou černé
kruh s horní polovinou černé
kruh s pravým horním kvadrantem černý
kruh se všemi levými kvadranty vlevo nahoře
levý půl černý kruh
pravý půl černý kruh
bílá kulka
velký kruh
bílý kruh s levým horním kvadrantem
bílý kruh s dolním levým kvadrantem
bílý kruh s pravým dolním kvadrantem
bílý kruh s pravým horním kvadrantem
latinské dolní index malé písmeno o
° stupeň (teplota nebo úhel)
º mužská pořadová značka
Symbol kroužku s násobením
znak násobení ve dvojitém kruhu
těžký velký kruh