▩ čtvercové symboly | ╬ čáry symboly | ▲ trojúhelník symboly | ◐ kruhové symboly | ☒ x označte symboly | ⭓ Další tvary | 𖡎 Náhodné Čáry
Klikněte na ikonu pro kopírování do schránky ▼
𖣯
※ Všechny symboly jsou znaky unicode, nikoli obrázky ani kombinované znaky. Ale můžete je také kombinovat sami. ※
Symbol textu Význam Copy / Paste
horní polovina čtvercového bloku
nižší jedna osmina čtvercového bloku
dolní čtvrtina čtvercového bloku
spodní tři osminy čtvercového bloku
dolní polovina čtvercového bloku
dolní pět osmin čtvercového bloku
spodní tři čtvrtiny čtvercového bloku
dolní sedm osmin čtvercového bloku
celý čtvercový blok
zbylo sedm osmin čtvercového bloku
zbyly tři čtvrtiny čtvercového bloku
zbylo pět osmin čtvercového bloku
zbylo pět osmin čtvercového bloku
levá polovina čtvercového bloku
zbyly tři osminy čtvercového bloku
opustil čtvrtinu čtvercového bloku
opustil jednu osminu čtvercového bloku
pravá polovina čtvercového bloku
světlý stín čtvercového bloku
střední odstín čtvercového bloku
tmavý stín čtvercového bloku
horní jedna osmina čtvercového bloku
černý čtverec
bílý čtverec
bílý čtverec se zaoblenými rohy
bílý čtverec obsahující černý malý čtverec
čtverec s vodorovnou výplní
čtverec se svislou výplní
čtverec s ortogonální výplní
čtverec s výplní zleva do pravého dolního rohu
čtverec s výplní vpravo zleva doleva
čtverec s diagonální křížovou výplní
černý malý čtverec
bílý malý čtverec
černý obdélník
bílý obdélník
černý svislý obdélník
bílý svislý obdélník
inverzní kulka
inverzní bílý kruh
horní polovina inverzní bílý kruh
spodní polovina inverzního bílého kruhu
čtverec s levou polovinou černé
čtverec s pravou polovinou černé
čtverec s horní levou úhlopříčkou napůl černou
čtverec s pravou dolní diagonální polo černou
bílý čtverec se svislou čárkovanou čarou
kvadrant vlevo dole ve čtvercovém bloku
kvadrant vpravo dole ve čtvercovém bloku
kvadrant vlevo nahoře ve čtvercovém bloku
čtvercový blok obsahuje kvadrant horní levý a dolní levý a pravý dolní
čtvercový blok obsahuje kvadrant horní levý a pravý dolní
čtvercový blok obsahuje kvadrant horní levý a horní pravý a dolní levý
čtvercový blok obsahuje kvadrant horní levý a pravý horní a dolní pravý
čtvercový blok obsahuje kvadrant vpravo nahoře
čtvercový blok obsahuje kvadrant vpravo nahoře a dole vlevo
čtvercový blok obsahuje kvadrant vpravo nahoře a dole vlevo a dole vpravo
bílý čtverec s levým horním kvadrantem
bílý čtverec s dolním levým kvadrantem
bílý čtverec s pravým dolním kvadrantem
bílý čtverec s pravým horním kvadrantem