Dvojtečka (Horní Index Dva)

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
²¹³^
HTML Význam
² ²
²
U+B2
Dvojtečka
Také známá jako horní index dva, tento symbol se běžně používá v matematice, vědě a inženýrství k označení druhé mocniny čísla nebo proměnné.

Co je to Dvojtečka?

Dvojtečka, znázorněná jako ², se především používá v matematice, vědě a inženýrství k označení druhé mocniny čísla nebo proměnné.

Ve vzorcích a výpočtech s Dvojtečkou

Dvojtečka (²) se používá k označení druhé mocniny v matematice, což znamená vynásobení čísla samo sebou. Vzorec pro druhou mocninu je:

x² = x × x

Příklady použití Dvojtečky:

 • Pro číslo 2: 2² = 2 × 2 = 4
 • Pro číslo 5: 5² = 5 × 5 = 25

Alternativní způsoby značení Dvojtečky

Kromě tradičních metod existují alternativní způsoby, jak značit Dvojtečku v aplikacích Google Sheets, Excel a ve vyhledávání Google:

 • Google Sheets a Excel: Můžete použít ^2 ve vzorcích pro označení druhé mocniny. Například 3^2 = 9.
 • Vyhledávání Google: Pokud chcete použít symbol ² ve vyhledávání Google, jednoduše zadejte "squared" nebo použijte "^2" pro vyjádření tohoto konceptu. Například vyhledávání 3^2 vrátí výsledky související s druhou mocninou čísla 3.
 • Spotlight (Mac): Můžete použít ^2 k provedení výpočtu druhé mocniny přímo v vyhledávacím řádku. Například zadání 3^2 zobrazí výsledek jako 9.

Použití a unikátní využití Dvojtečky

Dvojtečka (²) má různá použití a unikátní využití:

 • Matematika: Označuje druhou mocninu čísla nebo proměnné.
 • Věda: Používá se ve vzorcích, například (E = mc²), pro označení druhých mocnin.
 • Jednotky: Používá se v popisech jednotek, například m² pro čtvereční metry.
 • Formátování textu: Občas se používá v textu z důvodu stylistiky, například při psaní dat jako "2nd".

Jak zapsat symbol Dvojtečky pomocí klávesových zkratek, Alt kódů a LaTeXu

 • Windows: Držte stisknutou klávesu Alt a na numerické klávesnici zadejte kód 0178, poté uvolněte klávesu Alt.
 • Mac: Stiskněte klávesu Option + 00B2.
 • Linux: Stiskněte klávesy Ctrl + Shift + u, poté zadejte kód 00B2 a stiskněte Enter.
 • HTML: Použijte pojmenovanou entitu ² nebo číselnou entitu ².
 • LaTeX: Pro zápis symbolu Dvojtečky v LaTeXu použijte příkaz ^{2}.

Obrázky symbolů

Dvojtečka