Symbol pro třetí mocninu (Superscript Three)

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
³¹²^
HTML Význam
³ ³
³
U+B3
Symbol pro třetí mocninu
Také známý jako Superscript Three, tento symbol se běžně používá v matematice, vědě a technice k označení třetí mocniny čísla nebo proměnné.

Co je to symbol pro třetí mocninu?

Symbol pro třetí mocninu, značený jako ³, se především používá v matematice, vědě a technice k označení třetí mocniny čísla nebo proměnné.

Vzorec a výpočty s použitím symbolu pro třetí mocninu

Symbol pro třetí mocninu (³) se používá k označení operace umocňování na třetí, která zahrnuje násobení čísla se sebou dvakrát. Vzorec pro vyjádření třetí mocniny je:

x³ = x × x × x

Příklady použití symbolu pro třetí mocninu:

 • Pro číslo 2: 2³ = 2 × 2 × 2 = 8
 • Pro číslo 3: 3³ = 3 × 3 × 3 = 27

Alternativní způsoby zobrazení symbolu pro třetí mocninu

Kromě tradičních metod existují alternativní způsoby zobrazení symbolu pro třetí mocninu v aplikacích Google Sheets, Excel a Google Search:

 • Google Sheets a Excel: Můžete použít ^3 ve vzorcích k označení třetí mocniny. Například 2^3 = 8.
 • Google Search: Pokud se pokoušíte použít symbol ³ ve vyhledávání Google, jednoduše zadejte "cubed" nebo použijte "^3" k vyjádření tohoto konceptu. Například vyhledávání 2^3 vrátí výsledky související s třetí mocninou čísla 2.
 • Spotlight (Mac): Můžete použít ^3 pro provádění výpočtů třetí mocniny přímo v vyhledávacím poli. Například zadání 2^3 zobrazí výsledek 8.

Použití a unikátní využití symbolu pro třetí mocninu

Symbol pro třetí mocninu (³) má různá použití a unikátní využití:

 • Matematika: Označuje třetí mocninu čísla nebo proměnné.
 • Věda: Používá se ve vzorcích k označení třetích mocnin.
 • Jednotky: Používá se v popisech jednotek, například m³ pro krychlové metry.
 • Programování: Příležitostně se používá v kódu k označení třetích mocnin.

Jak zapsat symbol pro třetí mocninu pomocí klávesových zkratek, Alt kódů a LaTeXu

 • Windows: Držte stisknutou klávesu Alt a na numerické klávesnici zadejte 0179, poté uvolněte klávesu Alt.
 • Mac: Stiskněte klávesu Option + 00B3.
 • Linux: Stiskněte klávesy Ctrl + Shift + u, poté zadejte 00B3 a stiskněte klávesu Enter.
 • HTML: Použijte pojmenovanou entitu ³ nebo číselnou entitu ³.
 • LaTeX: Pro zapsání symbolu pro třetí mocninu v LaTeXu použijte příkaz ^{3}.

Obrázky symbolů

Symbol pro třetí mocninu