Symbola obsahuje člena

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
HTML Význam
∋
∋
U+220B
Symbol obsahuje člena
Symbol obsahuje člena, značený jako ∋, se používá v matematice k označení toho, že množina obsahuje daný prvek.
∌
U+220C
Symbol neobsahuje člena
Symbol neobsahuje člena, označovaný jako ∌, znamená, že množina neobsahuje daný prvek.

Co je to symbol obsahuje člena?

Symbol obsahuje člena, značený jako ∋, indikuje, že množina obsahuje určitý prvek.

Příklad použití symbolu obsahuje člena

V teorii množin se výrok jako A ∋ a čte jako "množina A obsahuje prvek a".

Srovnání symbolu obsahuje člena a symbolu neobsahuje člena

Symbol obsahuje člena (∋) znamená zahrnutí prvku do množiny, zatímco symbol neobsahuje člena (∌) označuje, že množina neobsahuje konkrétní prvek.

Použití symbolu obsahuje člena a unikátní využití

Symbol obsahuje člena (∋) je všestranný:

  • Matematika: Nezbytný při teorii množin pro označení toho, že množina obsahuje určitý prvek.
  • Informatika: Používá se při návrhu datových struktur a algoritmů k vyjádření vztahů obsaženosti.
  • Logika: Používá se v logických a matematických výrazech k ilustraci konceptu obsahu.

Obrácená perspektiva v teorii množin

Zatímco symbol patří do množiny (∈) poskytuje perspektivu z pohledu prvku ("prvek je v množině"), symbol obsahuje člena (∋) nabízí perspektivu z pohledu množiny ("množina obsahuje prvek"). Tento dvojitý přístup umožňuje pružnější vyjádření vztahů v teorii množin a logice.

Jak zapsat symbol obsahuje člena pomocí klávesových zkratek, Alt kódů a LaTeXu

  • Windows: U některých klávesnic stiskněte klávesu Alt a zadejte na numerické klávesnici 8715, poté uvolněte klávesu Alt.
  • Mac: To se může lišit v závislosti na konkrétních aplikacích a písmech.
  • Linux: Stiskněte Ctrl + Shift + u, pak zadejte 220B a stiskněte Enter.
  • HTML: Použijte pojmenovanou entitu ∋ nebo číselnou entitu ∋.
  • LaTeX: Pro zapsání symbolu obsahuje člena v LaTeXu použijte příkaz \ni nebo \owns.

Obrázky symbolů

Symbol obsahuje členaSymbol neobsahuje člena