Email HTML / Super e-mailem odkaz


Jste stále používáte starou "mailto:" formátu HTML?
Je to zbytečné, protože většina návštěvníků nemají místní pošty klientský software.
Zkusme to super odkaz na E-mail, který má funkci auto kopírování.

QR Code Generator


Je to zdarma.

Emoji in Blog


Použití emodži ve vašem blogu: Podporuje všechny blogger platformě, patří Wordpress , Blogger a Windows Live Writer(WLW) .