Jaký je můj ID Facebook? User ID / Page ID

To také podporuje stránku na Facebooku a skupiny.

Prosím vložte Facebook osobní URL zde.
Resetovat
  1. otevřete novou kartu ➕
  2. na nové kartě
    • přejděte na odkaz: Kopírovat
    • zkopírujte zdrojový kód HTML
  3. vložit sem ▼

Výsledek

Facebook ID XXXXX
Meta Tag <meta property="fb:admins" content="XXXXX" />
Inteligentní URL i QR Code

Jak se dostat na Facebook osobní URL?

  1. Klikněte na tento odkaz: https://www.facebook.com/me
  2. To bude přesměrovat do svého osobního facebooku url, zkopírujte url.

Nastavení fb:admin v metaznačce

Aby bylo možné udělit oprávnění správce ke správě Facebook komentáře plugin, musíte nastavit meta tag na stránce, podobně
<meta property="fb:admins" content="{FACEBOOK_USER_ID}"/>
{FACEBOOK_USER_ID} je číselná ID