Symbol služební značky

Copy / Paste

Klikněte pro kopírování ▼
®©
HTML Význam
℠
U+2120
Symbol služební značky
Představuje nezaregistrovanou služební značku, která označuje značku používanou k propagaci nebo brandingu služeb. Signalizuje nárok na práva značky pro služby, i když oficiální registrace služební značky ještě nebyla dokončena.

Pochopení symbolu služební značky: ℠

Zatímco ochranné známky se vztahují k zboží, služební značky se vztahují k službám. Symbol služební značky, označovaný jako ℠, je ekvivalentem symbolu ™, ale pro služby namísto produktů.

  • Symbol služební značky (℠): Tento symbol se používá pro nezaregistrované služební značky a označuje nárok na konkrétní název, slogan nebo logo, které představuje služby. Stejně jako symbol ™ naznačuje nárok na konkrétní značku, i když oficiální registrace ještě nebyla dokončena. Je však specifický pro služby, nikoli pro zboží.

Například společnost nabízející finanční poradenství by mohla používat symbol ℠ vedle svého značkového jména, což signalizuje nárok na konkrétní zastoupení této služby.

Důležitost služebních značek při brandingu

V dnešní ekonomice představují služby významnou část trhu. Ochrana identity značky v odvětví služeb je proto klíčová. Služební značky poskytují firmám možnost uplatnit své jedinečné služby a odlišit se od konkurence. Je důležité, aby poskytovatelé služeb správně pochopili a využívali symbol ℠, aby přesně signalizovali jedinečnost své značky a její hodnotovou propozici.

Reálný případ: Významné streamovací platformy

Populární streamovací platformy, jako je Netflix nebo Spotify, poskytují služby místo fyzického zboží. Když tyto společnosti poprvé začaly, mohly používat symbol ℠ vedle svých jmen, sloganů nebo log, aby naznačily svůj nárok na konkrétní zastoupení streamovacích služeb. Jakmile se etablovaly a zaregistrovaly své služební značky, mohly přejít na používání symbolu ®.

Právní důsledky symbolů služebních značek

Podobně jako symbol ™, ani symbol ℠ nenabízí plnou právní ochranu, kterou zajišťuje oficiální registrace. Nicméně poskytuje veřejné prohlášení o vlastnictví konkrétního zastoupení služeb. Společnosti jsou povzbuzovány k registraci svých služebních značek pro robustní právní ochranu proti možným porušením nebo sporům.

Jak používat symbol služební značky

Symbol ℠ by měl být umístěn ihned za názvem, logem nebo sloganem, na který odkazuje, ideálně v pravém horním rohu. Například:

JménoSlužby℠

Další použití zahrnují:

  • V digitálních reklamách na služby.
  • Na úvodní stránce nebo o nás stránce firemních webových stránek.
  • V rámci propagačního materiálu pro akce nebo kampaně založené na službách.

Obrázky symbolů

Symbol služební značky