Technické symboly

Klikněte na ikonu pro kopírování do schránky ▼

Tato stránka nabízí cennou sbírku technických symbolů pro snadné kopírování, včetně klíčových symbolů, jako je mimo jiné návrat (⏎), posun (⇧), vysunutí (⏏) a příkazové tlačítko (⌘). Každý symbol je uveden se svým charakterem a krátkým popisem pro usnadnění pochopení a použití v digitálních projektech.

Pro ty, kteří potřebují symboly šipek, je k dispozici také specializovaná stránka na adrese Arrow Symbols , která poskytuje komplexní řadu šipek pro různé potřeby digitální komunikace.

Symbol textu Význam Copy / Paste
symbol klávesy Enter
Symbol klávesy Shift / Bílá šipka nahoru
Symbol vysunutí
dům
Symbol příkazu v Macu
Symbol úniku. přerušený kruh se šipkou na severozápad
čtverec plus
klávesnice
šipka doleva na lištu nad šipkou doprava na lištu
Klávesa Option
Vymazat doleva
logo Apple
Předchozí stránka
Další strana
Symbol tisku obrazovky
dolní čtvercová závorka
Symbol tabulátoru. Šipka doprava k liště