PI symboly

Klikněte na ikonu pro kopírování do schránky ▼
Ππ𝜫𝝅𝝥𝝿𝞟𝞹Ппϖ
※ Všechny symboly jsou znaky unicode, nikoli obrázky ani kombinované znaky. Ale můžete je také kombinovat sami. ※
Symbol textu Význam Copy / Paste
π řecké písmeno PI
𝝅 matematický tučný kurzívou malý PI
𝝿 matematické bezpatkové tučné malé PI
𝞹 matematický bezpatkový tučný kurzívou malý PI
П cyrilice velké písmeno PI
п cyrilice malé písmeno PI
Symbol produktu
písmeno PI s stylem osnovy
čínská fonetická notace. Výslovnost jako English M.
čínský charakter, to znamená tyčící se a Maverick.