Klikněte na ikonu pro kopírování do schránky ▼
symboly kultury a náboženství
※ Všechny symboly jsou znaky unicode, nikoli obrázky ani kombinované znaky. Ale můžete je také kombinovat sami. ※
Symbol textu Význam Copy / Paste
lebka a zkřížené hnáty
rakev
caduceus
ankh
pravoslavný kříž
chi rho
kříž lorraine
kříž Jeruzaléma
hvězda a půlměsíc
symbol farsi
adi shakti
symbol míru
kladivo a srp
Yin Yang
kolo dharmy
první čtvrtina měsíce
poslední čtvrtletí měsíc
nastínil řecký kříž
těžký řecký kříž
otevřený středový kříž
těžký otevřený středový kříž
latinský kříž
stínovaný bílý latinský kříž
nastínil latinský kříž
maltézský kříž
hvězda Davida
Buddhistický symbol míru.
Basmala je islámská fráze: „Ve jménu Boha, nejsmilnější, nejmilosrdnější“. Toto je věta přednesená před každou súrou Koránu - s výjimkou deváté. Toto je nejširší znak Unicode.