Důvěrné textové symboly

Klikněte na ikonu pro kopírování do schránky ▼
Pokud potřebujete v dokumentu skrýt citlivé informace, můžete text zakrýt černými nebo tvarovanými bloky, jako je použití značky. Postupujte takto: Vyberte symbol bloku a zkopírujte jej. Přejděte do dokumentu, ve kterém chcete skrýt text, vyberte text a mnohokrát přes něj vložte blok. K tomu můžete také použít různé tvarované bloky jako '▙ ▚ ▟ ▛▄ ▟▀▄▚'.
Symbol textu Význam Copy / Paste
celý čtvercový blok
horní polovina čtvercového bloku
dolní polovina čtvercového bloku
levá polovina čtvercového bloku
pravá polovina čtvercového bloku
kvadrant vpravo dole ve čtvercovém bloku
kvadrant vlevo nahoře ve čtvercovém bloku
čtvercový blok obsahuje kvadrant horní levý a dolní levý a pravý dolní
čtvercový blok obsahuje kvadrant horní levý a pravý dolní
čtvercový blok obsahuje kvadrant horní levý a horní pravý a dolní levý
čtvercový blok obsahuje kvadrant horní levý a pravý horní a dolní pravý
čtvercový blok obsahuje kvadrant vpravo nahoře
čtvercový blok obsahuje kvadrant vpravo nahoře a dole vlevo
čtvercový blok obsahuje kvadrant vpravo nahoře a dole vlevo a dole vpravo
kvadrant vlevo dole ve čtvercovém bloku
světlý stín čtvercového bloku
střední odstín čtvercového bloku
tmavý stín čtvercového bloku
černý kruh