⇩ ⇩ ⇩
#
kapitálky také nazýván small capitals nebo petite caps . Obecně jsou velká písmena větší a malá písmena menší.Toto písmeno však vypadá velkými písmeny, ale velikost textu je stejná jako malá písmena. Microsoft Word , Apple Pages a Libre Office mají tuto funkci vestavěnou.