⇩ ⇩ ⇩
#
Tučné Tučné / kurzíva text je běžný způsob, jak zdůraznit text, jako je zvýraznění textu, citace nebo řeč lidí atd.Existují tři styly: tučný text, tučně kurzívou a kurzívou. Styl textu můžete změnit výběrem možností.