mezery a převodník řádků

Postup použití:
  1. Zadejte text na této stránce.
  2. Klikněte na tlačítko pro převod textu.
  3. Otevřete svůj facebook nebo instagram.
  4. Vložte text.
V některých případech SNS nedovoluje, aby mezery, které jsou více než jedno. Omezuje však naši textovou kreativitu. Tato stránka vám pomůže zbavit se těchto pravidel. Tato stránka konvertuje nezpracovaný text a vkládá mezery mezi znaky bez mezer mezi znaky mezery nebo konce řádku. Umožněte následující funkce:
  • více mezer mezi slovy
  • více mezer mezi odstavci
  • odsazení textu
Podporuje instagram foto titulku, facebook post, twitter a wordpress atd.