mezery a převodník řádků

Postup použití:
  1. Zadejte text na této stránce.
  2. Kliknutím na tlačítko převeďte text.
  3. Otevřete svůj facebook nebo instagram.
  4. Vložte text.
Z některých důvodů SNS nepovoluje mezeru, která je více než jedna. Omezuje však naši textovou kreativitu. Tato stránka vám pomůže zbavit se těchto pravidel. Tato stránka konvertuje nezpracovaný text a vkládá mezery mezi znaky bez mezer mezi znaky mezery nebo konce řádku. Umožněte následující funkce:
  • více mezer mezi slovy
  • více mezer mezi odstavci
  • odsazení textu
Podporuje instagramové foto titulky, facebookový příspěvek, twitter a wordpress atd.